Jag har ju fått sån fantastisk hjälp.

“Begränsad rörelseförmåga och ständig ryggvärk var min vardag innan jag kom i kontakt med Spine Lab och Mikael Jansch. Adekvat behandling samt råd och stöttning med anpassade övningar, (utan några redskap) som jag dagligen genomfört hemma mellan behandlingarna har förändrat hela min livssituation.

Idag kan jag röra mig utan problem och jag är smärtfri. Jag har gått från att överleva till att leva!

Att det nu kommer att finnas ett bra tekniskt hjälpmedel, lätt tillgängligt ser jag som mycket positivt. Det kommer att underlätta inlärandet av nya övningar och ge möjligheten att enkelt gå tillbaka, jämföra och korrigera gamla övningar som tenderat bli slentrian.”

Med vänlig hälsning

Marianne Agehall

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close