Bra för egna företagare också…

Jag har under 18 års tid fått ovärderlig hjälp av Mikael Jansch på Spine Lab.

Mikael har sett till att jag har bibehållit min rörlighet och smidighet genom

sina naprapatbehandlingar och inte minst genom sina personligt anpassade övningar.

Detta har inneburit att jag har kunnat fortsätta mitt arbete som egen företagare

utan onödig sjukfrånvaro och värk och jag har även kunnat utmana mig mer

under fritiden med fler fritidsaktiviteter, inte minst med orientalisk dans.

Mycket tacksam och nöjd kund sedan 18 år!

 

 

Med Vänlig Hälsning

Catharina Essén

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close